<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

TEK NOKTA BAŞVURU FORMU

Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler

Üçüncü Kişi veya KuruluşAdı:

Üçüncü Kişi veya KuruluşunTicari Unvanı:

Teşvik Ödemesinin Gerçekleşeceği Hesaba İlişkin Bilgiler

Ödeme Yapılan YBK:

YBK IBAN No:

Ödemeye İlişkin Bilgiler

Ödeme Türü:

Peşin

Teminat İle

Ödenen Tutar:

Teminat Türü:

Ödeme YapanÜçüncü Kişi veya Kuruluş IBAN No:

TR……………………………….

Teminat Tutarı: …….TL

Sınavlara İlişkin Bilgiler

Sınava Girecek Kişi Sayısı:

Sınava Girecek Kişi Bilgileri: (Sınava girecek kişilerin ad ve soyadları, TC Kimlik No’ları, hangi ulusal yeterliliklerden sınava girecekleri belirtilmelidir. Form ekinde liste olarak da sunulabilir.)

Adı Soyadı

TCKN

Sınavı Gireceği Ulusal Yeterliliğin Adı ve Kodu

Ulusal Yeterlilik Sınav Ücreti

 

 

 

 

 

 

         Toplam

                              ……….TL

   T.C.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına

…………………………………………………Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunuzdan yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum(uz) kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme hizmeti almak ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tek nokta başvurusu ile teşvikten yararlanmak istiyorum/istiyoruz. 

İşbu başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu, yukarıda bilgileri sunulan adaylar adına tek nokta başvurusunda bulunma hakkına sahip üçüncü kişi veya kuruluşutemsil ettiğimi(zi), beyan ettiğim(iz) bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri ivedilikle başvuru yaptığım(ız)YBK’ye bildireceğimi(zi), söz konusu bilgilerin MYK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini, başvuruda bulunduğum(uz) YBK veya MYK tarafından başvurum(uz) ile ilgili destekleyici kanıt istenebileceğini, tarafım(ız)dan istenen her türlü destekleyici kanıtı ivedilikleileteceğimi(zi)ilgili destekleyici kanıtlar incelenip uygun bulunmadan teşvik başvurum(uz)un onaylanmayabileceğini, yapılacak inceleme sonucunda beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi durumunda doğacak mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi(zi) beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bilgilerine arz ederim/ederiz.

Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin

Adı Soyadı:

İmzası:

Başvuru Sahibi Kaşesi:

Tarih: