<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

İNEGÖL YÖNTEM OSGB EĞT.DAN.Ç.ÖLÇ.LABSAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. MESLEKİ YETERLİLİK BELG. MERKEZİ ŞUBESİ olarak;

* Yasal mevzuatlara, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatlarına uygun, şirket vizyon ve misyon ile uyumlu davranacağımızı,

* Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilere tüm belgelendirme sürecinde tarafsız, objektif davranarak eşit mesafede olacağımızı, mali koşullar, grup üyeliği, v.b. kısıtlarla belgelendirme sürecini etkilemeyeceğimizi,

* Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde, adayları olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmayacağımızı,

* Tarafsızlığımızı tehlikeye düşürmemek adına kendi personelimiz ve üst yönetim ile, bu üyelerin sahibi veya ortak oldukları firmalarda çalışanları ve komisyon üyelerini belgelendirmeyeceğimizi,

* Sınavlar esnasında gerekli iş sağlığı ve güvenliğini alacağımızı,

* Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler hakkındaki bilgileri, kişinin bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,

* Faaliyet alanımızdaki bütün hizmetleri objektif, tarafsız, bağımsız ve adil olarak sunarak üçüncü kişi / kurumlar tarafından yapılabilecek her türlü etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimizi,

* Olası Çıkar çatışmalarını değerlendirerek riskleri belirleyip önleyeceğimizi alacağımızı,

* Herkesin şikâyet ve itiraz hakkı olması bilinciyle hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimizi,

* Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak, yönetim sisteminin şartlarına bağlı kalacağımızı,

* Belgelendirilen personele ait her türlü bilgi, veri ve dokümanın güvenliğini ve gizliliğini sağlayacağımızı,

* Üst yönetimi, çalışanları ve komisyonlarda görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek iç ve dış baskı kurulmasına izin vermeyeceğimize,

* Yöntem belgelendirme ortak veya sahibi olukları şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerde (eğitim, danışmanlık ve insan kaynakları) belgelendirme süreçlerine tarafsızlığı tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacağımızı,

Taahhüt ve Beyan Ederiz.