<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

 

BİREYSEL BAŞVURU FORMU            
   
   
Adı Soyadı  :            
TC Kimlik No  :            
Baba Adı  :            
Doğum Tarihi  ve Doğum Yeri ......../......../.......            
Uyruğu  :            
Cinsiyeti ☐ Kadın                    ☐ Erkek            
Öğrenim Durumu  ☐ Okur Yazar Değil  ☐ Okur Yazar  ☐ İlkokul  ☐ Ortaokul  ☐ Lise  ☐ Yüksek öğretim            
Çalışma Durumu ☐ Çalışıyor                ☐ Çalışmıyor İşyeri Ünvanı :            
Ev Adresi  :            
Ev Telefonu  :            
GSM No  :            
E-mail  :            
Başvuru Nedeni ☐ İlk Belgelendirme ☐ Birim Tamamlama ☐ Tekrar Sınavı  ☐ Yeniden Belgelendirme            
Herhangi Bir Mesleki Yeterlilik belgesine sahip misiniz ? ☐ Evet ☐ Hayır            
Devlet Teşvikinden (Zorunlu Meslekler) Yararlanma  ☐ Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istiyorum. Belirttiğim kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması durumunda destekten yararlanamayacağımı kabul ediyorum.
☐ Daha önceden destekten yararlanmadım.
☐ Daha önceden destekten yararlandım. 
           
Belgenizi nasıl almak istersiniz?  ☐ Elden teslim almak istiyorum.
☐ Kargo ile almak istiyorum.(Ücret alıcıya aittir) 
           
Fiziksel bir engeliniz var mı ? ☐ Evet ( Cevabınız Evet ise, fiziksel engelinizi aşağıda açıklayınız.)
☐ Hayır
           
Açıklama :            
BANKA : IBAN NO : TR…………………………………………….            
HESAP SAHİBİNİN ADI SOYADI:            
TALEP EDİLEN ULUSAL YETERLİLİK BELGESİ            
Ulusal Yeterlilik Adı
Referans Kodu/Seviye
Yeterlilik Birimi            
17UY0300-3: 2017
Mobilya Döşemecisi
Rev.00/Seviye-3
A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu          ☐ Teorik ☐ Performans            
A2: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma                         ☐ Teorik ☐ Performans            
B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme                                             ☐ Teorik ☐ Performans            
B2: Yay Üzerine Döşeme                                                               ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Orman Üretim İşçisi
15UY0236-3: 2015 Rev.00/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu     ☐ Teorik             
B1: Ağaç Kesme                                                                          ☐ Teorik ☐ Performans            
B2: Emvali Sürütme, Yükleme                                                       ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi
15UY0237-3: 2015 Rev.00/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu    ☐ Teorik             
B1: Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım ☐ Performans            
B2: Fidan Yetiştirme  ☐ Performans            
B3: Aşı ve Çelikle (Vejetatif ) Üretim         ☐ Performans            
             
Makine Bakımcı
10UY0002-3: 2018 Rev.03/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ☐ Teorik             
B1: Önleyici Bakım ☐ Teorik ☐ Performans            
B2: Düzeltici Bakım ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Boyama Operatörü
13UY0138-3: 2014 Rev.01/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi ☐ Teorik ☐ Performans            
A2: Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Bitim İşlemleri Operatörü
13UY0137-3: 2014 Rev.01/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite  
Yönetim Sistemi
☐ Teorik ☐ Performans            
A2: Hazırlık ve Bitim İşlemleri ☐ Teorik ☐ Performans            
             
İplik Eğirme Operatörü
11UY0037-2: 2014 Rev.01/Seviye-2
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ☐ Teorik ☐ Performans            
A2: Kalite Yönetim Sistemi ☐ Teorik ☐ Performans            
A3: Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleri ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Ön İplik Operatörü
11UY0039-3: 2018 Rev.02/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma,İş Organizasyonu ve Kalite  ☐ Teorik             
B1: Harman Hallaçta Elyaf İşleme ☐ Teorik ☐ Performans            
B2: Tarak Şeridi Üretimi ☐ Teorik ☐ Performans            
B3: Cer Şeridi Üretimi ☐ Teorik ☐ Performans            
             
Ön Terbiye Operatörü
13UY0139-3: 2014 Rev:01/Seviye-3
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi ☐ Teorik ☐ Performans            
A2: Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri ☐ Teorik ☐ Performans            
                       
Başvuru Sırasında verilmesi gereken dokumanlar :                    
1- Başvuru Ödendi Makbuzu
2- Nufus Cüzdanı Fotokopisi
3- Varsa aday birim başarı belgesi
           
Başvuru Sahibinin Yükümlülükleri ve Onayı:            
Bu formda yer alan kimlik bilgilerimin ve belge türü, belgenin geçerlilik tarihi askıya alınması/ iptal edilme karar ve tarihi elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bu bilgilerin belgelendirme için kullanıma açık olduğunu kabul ederim Test sırasında nezaret eden Yöntem Belgelendirme sınav yapıcısının belgelendirme kararını vermediğini ve belgelendirme kararının Yöntem Belgelendirme tarafından verildiği bilgisini aldım. Belgelendirme faaliyetlerinin tüm başvuru sahiplerine açık olduğunu ve belgelendirme için herhangi bir üyelik şartı ve koşul öne sürülmediğini bildiririm.
• Yukarıda belirtilen bilgilerin dışında kalan tüm bilgiler, belgelendirme kuruluşu tarafından diğer kişi veya kurumlara belge sahibinin yazılı izni olmadan verilmeyecektir. Yasalar gereğince belge sahibine ait bu bilgilerin açıklanması gerektiğinde belge sahibine hangi bilgilerin verileceği önceden bildirilecektir.
• Belgemde yer alan bilgilerimin değişmesi, belgemin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama durumunda
Yöntem Belgelendirme' ye yazılı olarak bildireceğimi,
• Belgelendime programı gözetim ve yeniden belgelendirme kapsamında tarafımdan istenecek her türlü belgeyi ve bilgiyi zamanında vereceğimi,
           
• Gizliliği bulunan sınav materyallerini vermeyeceğime veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağıma,
• Bir sınav gözetmenin bulunmasını kabul edeceğime,
• Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alındığını onayladığımı,
• Sınav esnasında kimliğimi bulunduracağıma,
• Sınav alanına hiçbir materyal getirmeyeceğime,
• Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde talepte bulunacağımı, belgelendirme kuruluşu, akreditasyon kurumunun ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun logo, marka yayınlarında, kataloglarda v.b. yanıltıcı biçimde kullanmayacağımı, kullandığım takdirde belgelendirme kuruluşunun hakkımda yasal işleme başvurabileceğini,
• Belgelendirme ile ilgili olarak, belgelendirme kuruluşunu yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmayacağımı,
• Belgemin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya belgelendirme kuruluşuna herhangi bir atıf içeren bütün
belge taleplerinin kullanımına son vereceğimi ve belgelendirme kuruluşu tarafından verilen tüm belgelerimi iade edeceğimi,
• Yöntem Belgelendirme’ nin belgemin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebileceğini,
• Bu kuralları ihlal etmem durumunda, Yöntem Belgelendirme’ nin belgemi iptal etme ve yasal işlemleri başlatma hakkına sahip olduğunu
• Mesleki yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine Uygun Davranacağımı,
• Belge almaya hak kazandığımda; Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesini İmzalayacağımı,
• Sağlık koşullarımda herhangi bir değişiklik olduğunda belgemi kullanmamı engelleyen bir durum oluştuğunda belgelendirme kuruluşunu bilgilendireceğimi,
• Belgeli olarak yaptığım çalışmalar sırasında olabilecek zararlardan Yöntem Belgelendirme' nin sorumlu olmadığını,
           
• İş bu imzaladığım formun belge almaya hak kazandığında Belgelendirme Sözleşmesi olarak kabul edeceğimi ve belge kullanımına
ilişkin tüm sorumluluğu aldığımı,
Aşağıda belirttiğim özel sebeplerimden dolayı (fiziki engel gibi) ………………………………………….. imkanların tarafıma sağlanması.
• Ek-II’deki kuralları okuduğumu ve anladığımı,
Okudum, anladım ve gereğini yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
           
ADI SOYADI TARİH   İMZA            
                   
                       
Yöntem belgelendirme' nin Yükümlülükleri :            
• Personel Belgelendirme süreci ile ilgili gerekli bilgi, doküman ve tarafsızlık beyanımıza Yöntem Belgelendirme’ nin resmi web sitesi adresinden erişebilir
• Başvuru sahibinin Yöntem Belgelendirme  “Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu” imzalanmış, ıslak imzalı bir sureti ile başvuru için gerekli , bilgi ve belgeleri Yöntem Belgelendirme’ ye ulaştırdığı tarih itibarı ile sözleşme yürürlüğe girmiş olur.
• Yöntem Belgelendirme ve sertifikalandırma talebinde bulunan aday arasında kararlaştırılan tarihte sınav gerçekleştirilir. Sınav sonucunda Aday’ ın başarılı olup olmadığı raporlanır ve Adaya bildirilir. Başarı olması durumunda adayın sertifikası düzenlenir.
Yürütülecek olan çalışmalar süresince, Aday’ın sertifikalandırma süreci boyunca edinilen her türlü bilgi, doküman ve gözlemler, Yöntem Belgelendirme tarafından zorunlu yasal gereklilikler dışında 3. şahıs, kurum ve kuruluşlar nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır ve paylaşılmayacaktır.
           
EK-II            
• Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
• Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.
• Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemezler.
• Sınav başlama saatinden 10 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
• Adaylar Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
• Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
• Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
• Sadece Sınav Yapıcının dağıttığı kâğıtlara/formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
• Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir
• Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları tercüman ücreti sınava giren adaya yansıtılarak yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
• Sınav esnasında cep telefonu gibi aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
• Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
• Belirlenen sınav yeri ve saati web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihlerde ve saatlerde sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava girmemiş sayılır. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni sınav tarihi verilmez.
           
KONTROL EDEN  :                    ONAYLAYAN :            
İMZA                      :                    İMZA                :