<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

SINAV ŞARTNAMESİ

1.0 AMAÇ:

Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır.

2.0 UYGULAMA:

Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili Yöntem Belgelendirme Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.

Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir.(Sadece işsizlik fonundan yararlanacaklar adaylar 2 kez daha ücretsiz sınava girme hakkına sahiptir.)

Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.

Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

Teorik sınav soruları ilgili ulusal yeterlilikte belirtildiği şekildeki yöntemler ile gerçekleştirilir (çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış)

Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden ilgili yeterlilikte hazırlanmış “Performans Sınav Soru” larına uygun olarak yapılır.

Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapçıklarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.

Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.

İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin görevlendirilmesi Genel Müdür tarafından kontrol edilecektir.

Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.

Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

Sınav senaryo sorusu olarak adaya verilen kağıtta reçete/iş emri alanlarında bulunan değerler boş bırakılır, bu boşluklara işletmenin sınav esnasındaki üretim parametreleri kameraya kaydedilerek değerlendirici tarafından yazılır. İş emri/reçete alınarak kameraya gösterilir, sınav zarfından çıkan senaryo sorusu da kameraya gösterilir. Bilgiler yazılırken kayıt devam eder ve en son bilgilerin yazılmış olduğu hali ile senaryo sorusu kağıdı tekrar kameraya gösterilir ve adaya verilir.

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Ön Terbiye Operatörü-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

13UY0139-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

20

60/100

40

13UY0139-3/A1
(Performans)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

-

70/100

100

13UY0139-3/A2
(Teorik)

Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri

Zorunlu

30

60/100

60

13UY0139-3/A2
(Performans)

Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri

Zorunlu

-

70/100

100

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Boyama Operatörü-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

13UY0138-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

20

60/100

40

13UY0138-3/A1
(Performans)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

-

70/100

100

13UY0138-3/A2
(Teorik)

Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri

Zorunlu

30

50/100

60

13UY0138-3/A2
(Performans)

Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri

Zorunlu

-

60/100

100

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Bitim İşlemleri Operatörü-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

13UY0137-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

20

60/100

40

13UY0137-3/A1
(Performans)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

-

70/100

100

13UY0137-3/A2
(Teorik)

Hazırlık ve Bitim İşlemleri

Zorunlu

30

60/100

60

13UY0137-3/A2
(Performans)

Hazırlık ve Bitim İşlemleri

Zorunlu

-

70/100

100

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Ön İplik Operatörü-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

11UY0039-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

Zorunlu

20

60/100

40

11UY0039-3/B1
(Teorik)

Harman Hallaçta Elyaf İşleme

Seçmeli

15

60/100

30

11UY0039-3/B1
(Performans)

Harman Hallaçta Elyaf İşleme

Seçmeli

-

70/100

100

11UY0039-3/B2
(Teorik)

Tarak Şeridi Üretimi

Seçmeli

15

60/100

30

11UY0039-3/B2
(Performans)

Tarak Şeridi Üretimi

Seçmeli

-

70/100

100

11UY0039-3/B3
(Teorik)

Cer Şeridi Üretimi

Seçmeli

15

60/100

30

11UY0039-3/B3
(Performans)

Cer Şeridi Üretimi

Seçmeli

-

70/100

100

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

İplik Eğirme Operatörü-Seviye 2

Zorunlu / Seçmeli

11UY0037-2/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

Zorunlu

10

50/100

20

11UY0037-2/A1
(Performans)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

Zorunlu

-

70/100

100

11UY0037-2/A2
(Teorik)

Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

5

50/100

10

11UY0037-2/A2
(Performans)

Kalite Yönetim Sistemi

Zorunlu

-

70/100

100

11UY0037-2/A3
(Teorik)

Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleri

Zorunlu

30

50/100

60

11UY0037-2/A3
(Performans)

Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleri

Zorunlu

-

70/100

100

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Makine Bakımcı-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

10UY0002-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Zorunlu

20

60/100

30

10UY0002-3/B1
(Teorik)

Önleyici Bakım

Seçmeli

25

60/100

37,5

10UY0002-3/B1
(Performans)

Önleyici Bakım

Seçmeli

-

80/100

90

10UY0002-3/B2
(Teorik)

Düzeltici Bakım

Seçmeli

20

60/100

30

10UY0002-3/B2
(Performans)

Düzeltici Bakım

Seçmeli

-

80/100

90

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

15UY0237-3/A1
(Yapılandırılmış sözlü sınav)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

10

60/100

30

15UY0237-3/B1
(Performans)

Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

Seçmeli

-

70/100

120

15UY0237-3/B2
(Performans)

Fidan Yetiştirme

Seçmeli

-

70/100

120

15UY0237-3/B3
(Performans)

Aşı ve Çelikle (Vejatif)Üretim

Seçmeli

-

70/100

120

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Orman Üretim İşçisi-Seviye 3 (REV.01)

Zorunlu / Seçmeli

15UY0236-3/A1
 (Yapılandırılmış sözlü sınav)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

20

60/100

30

15UY0236-3/B1
(Yapılandırılmış sözlü sınav)

Ağaç Kesme

Seçmeli

10

60/100

15

15UY0236-3/B1
(Performans)

Ağaç Kesme

Seçmeli

-

70/100

120

15UY0236-3/B2
(Yapılandırılmış sözlü sınav)

Emvali sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Seçmeli

15

60/100

20

15UY0236-3/B2
(Performans)

Emvali sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Seçmeli

-

70/100

120

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Mobilya Döşemecisi-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

17UY0300-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

20

70/100

40

17UY0300-3/A2
(Teorik)

Yüz Astar Hazırlama, Minder Ve Yastık Yapma

Zorunlu

10

70/100

20

17UY0300-3/A2
(Performans)

Yüz Astar Hazırlama, Minder Ve Yastık Yapma

Zorunlu

-

70/100

60

17UY0300-3/B1
(Teorik)

Levha Ve Kolan Üzerine Döşeme

Zorunlu

10

70/100

20

17UY0300-3/B1
(Performans)

Levha Ve Kolan Üzerine Döşeme

Zorunlu

-

70/100

60

17UY0300-3/B2
(Teorik)

Yay Üzerine Döşeme

Zorunlu

5

70/100

10

17UY0300-3/B2
(Performans)

Yay Üzerine Döşeme

Zorunlu

-

70/100

60

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı - Seviye3

Zorunlu / Seçmeli

11UY0010-3/A1 (Teorik)

Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

10

60/100

20

11UY0010-3/B1 (Teorik)

Elektrotla Ark Kaynağı

Seçmeli

10

50/100

20

11UY0010-3/B1
(Performans)

Elektrotla Ark Kaynağı

Seçmeli

-

80/100

30

11UY0010-3/B6 (Teorik)

Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

Seçmeli

10

50/100

20

11UY0010-3/B6 (Performans)

Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

Seçmeli

-

80/100

30

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

11UY0036-2/İplik Bitim İşleri Operatörü-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

11UY0036-2/A1: (Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

Zorunlu

20

60/100

40

11UY0036-2/B1
(Teorik)

İplik Bobinleme

Seçmeli

10

60/100

20

11UY0036-2/B1
(Performans)

İplik Bobinleme

Seçmeli

-

70/100

40

11UY0036-2/B2
(Teorik)

İplik Katlama

Seçmeli

10

60/100

20

11UY0036-2/B2
(Performans)

İplik Katlama

Seçmeli

-

70/100

40

11UY0036-2/B3
(Teorik)

İplik Büküm

Seçmeli

10

60/100

20

11UY0036-2/B3
(Performans)

İplik Büküm

Seçmeli

-

70/100

40

11UY0036-2/B4
(Teorik)

İplik Fikseleme

Seçmeli

10

60/100

20

11UY0036-2/B4
(Performans)

İplik Fikseleme

Seçmeli

-

70/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

12UY0048-3 Duvarcı-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

12UY0048-3 /A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

Zorunlu

10

60/100

20

12UY0048-3 /B1
(Teorik)

Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

Seçmeli

10

60/100

20

12UY0048-3 /B1
(Performans)

Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi

Seçmeli

--

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

11UY0023-3 /A1
(Teorik Test ve Boşluk doldurma)

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

5

60/100

10

11UY0023-3 /A1
(Performans)

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

-

80/100

40

11UY0023-3 /A2
(Teorik Test ve Boşluk doldurma)

İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

20

60/100

40

11UY0023-3 /A2
(Performans)

İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

-

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

11UY0024-3 Sıvacı-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

11UY0024-3 /A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Zorunlu

5

60/100

10

11UY0024-3 /A2
(Teorik)

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

20

60/100

40

11UY0024-3 /A2
(Performans)

Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

-

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

18UY0355-3 Cam Kesim Eleman-Seviye 3

Zorunlu / Seçmeli

18UY0355-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

15

70/100

30

18UY0355-3/A2
(Performans)

El İle Cam Kesimi

Zorunlu

-

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

18UY0358-4 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı-Seviye 4

Zorunlu / Seçmeli

18UY0355-3/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

20

70/100

40

18UY0355-3/B1
(Teorik)

Düz Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

10

70/100

20

18UY0355-3/B1
(Performans-P1)

Düz Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

18UY0355-3/B1
(Performans-P2)

Düz Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

18UY0355-3/B2
(Teorik)

Lamine Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

10

70/100

20

18UY0355-3/B2
(Performans-P1)

Lamine Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

18UY0355-3/B2
(Performans-P2)

Lamine Cam Kesim Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

18UY0357-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı -Seviye 4

Zorunlu / Seçmeli

18UY0357-4/A1
(Teorik)

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

25

70/100

50

18UY0357-4/B1
(Teorik)

Cam Kenar İşleme Uygulamaları

Seçmeli

10

70/100

20

18UY0357-4/B1
(Performans)

Cam Kenar İşleme Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

18UY0357-4/B2
(Teorik)

CNC ile Cam İşleme Uygulamaları

Seçmeli

15

70/100

30

18UY0357-4/B2
(Performans)

CNC ile Cam İşleme Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

18UY0357-4/B2
(Teorik)

Cam Boyama Uygulamaları

Seçmeli

15

70/100

30

18UY0357-4/B2
(Performans)

Cam Boyama Uygulamaları

Seçmeli

-

80/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

16UY0253-2 İnşaat İşçisi (Seviye 2)

Zorunlu / Seçmeli

16UY0253-2 /A1
(Yapılandırılmış sözlü sınav)

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

10

60/100

20

16UY0253-2 /A2
(Performans)

Genel İnşaat İşleri

Zorunlu

-

70/100

40

 

Birim Kodu

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye3)

Zorunlu / Seçmeli

12UY0055-3 /A1
(Çoktan Seçmeli)

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma

Zorunlu

10

60/100

20

12UY0055-3 /A2
(Çoktan Seçmeli)

Elle Alçı Sıva Uygulaması

Zorunlu

10

60/100

20

12UY0055-3 /A2
(Performans)

Elle Alçı Sıva Uygulaması

Zorunlu

---

80/100

40