<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

BAŞVURULARIN KABULÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı YÖNTEM BELGELENDİRME ’ ye yapılan başvuruların kabulünde izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

2.KAPSAM

Bu prosedür YÖNTEM BELGELENDİRME ye yapılacak başvuruların kabulünü kapsar.

3.SORUMLULAR

Prosedürün hazırlanmasından kalite yönetim temsilcisi, uygulamadan tüm personel sorumludur.

4.TANIMLAR

Başvuru Formu: Adayın belgelendirilmek üzere YÖNTEM  BELGELENDİRME ye yazılı talepte bulunduğu form.

Aday: Değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen ve başvuruları kabul edilip onaylanan başvuru sahipleri.

5.UYGULAMA

5.1 Başvurunun Alınması ​

Yöntem Belgelendirme; sınav ve belgelendirme işlemlerinde, ulusal yeterlilikler esas alınarak hazırlanmış olan belgelendirme programlarını kullanmaktadır.

Personel belgelendirmesi için Yöntem Belgelendirmeye başvuran gerçek kişiler, başvurdukları personel belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında tanımlanan kişisel özellikler ile bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

Personel belgelendirme kapsamları ile ilişkili belgelendirme programlarında belirtilen yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla tanımlanan şartlar, başvuru sahibi tarafından sağlanmalı ve bunlara ilişkin kanıtlar Yöntem Belgelendirmeye sunulmalıdır.

Yöntem Belgelendirme, başvuru sahibi tarafından imzalanmış Belgelendirme Başvuru Formu ile başvuruları kabul eder. Başvuru formu manuel alınabileceği gibi kuruluş tarafından kullanılan bilgisayar programı üzerinden aday kaydı yapılarak çıktı da alınabilmektedir.

Başvuruda bulunacak kişiler Belgelendirme Başvuru Formu’na Yöntem Belgelendirme web sitesinden de ulaşabilirler.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş ve ıslak imzalı hali ile istenen diğer belgeler kuruluşumuza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan başvuru sahiplerinin başvuru kabulleri yapılmaz.

10 kişi ve üzeri toplu başvurular‘Tek Nokta Başvuru olarak  kabul edilecektir.

Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm başvuru sahipleri “Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez. Tek Nokta Başvuru yapılması durumunda adaylardan tek tek kimlik fotokopisi istenmeyecektir. Firma İK tarafından paylaşılan bilgiler esas alınacaktır.

Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen başvuru sahiplerinin, gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını Yöntem Belgelendirme ’ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. Yöntem Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

5.2 Başvuruda istenilen evrak; ​

Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi. Tek nokta başvurularda Firma İnsan Kaynakları tarafından gönderilen bilgiler yeterli sayılacaktır.

Ödeme Belgesi

Varsa aday birim başarı belgesi

5.3 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi ​

Yöntem Belgelendirme başvuru alma ile ilgili bilgileri tarafların kolayca erişebileceği şekilde resmi internet sitesinde ilan eder.

Başvurular Belgelendirme asistanı tarafından alınır ve kontrol edilir, kalite yönetim temsilcisi tarafından onaylanır.

Başvuru sahibine, başvurusunun değerlendirilme sonucu hakkında bilgi, e-posta adresine veya Yöntem Belgelendirme resmi internet sitesindeki duyuru yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak, başvuru anında veya başvuru tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde yapılır.

Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen ve başvuruları kabul edilip onaylanan başvuru sahipleri ”Aday” konumuna gelirler ve başvurdukları ulusal yeterlilik kapsamında açılacak sınavlara katılım sağlayabilirler.

Adaylar ile Yöntem Belgelendirme arasında; adayların belgelendirme süreci boyunca, belge almaya hak kazandıktan sonra belge sahibinin hak ve yükümlülüklerini ve Yöntem Belgelendirmenin hak ve yükümlülüklerini içeren Mesleki Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

Yöntem Belgelendirme tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara 2 ( iki ) kez daha sınav imkânı Yöntem Belgelendirme tarafından sağlanır ve bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce adaylara bildirilir.

Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, Yöntem Belgelendirme adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde Yöntem Belgelendirme tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve Yöntem Belgelendirme bu talebi yerine getirir.

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, 1 (bir) yıl içinde Yöntem Belgelendirme tarafından ilgili ulusal yeterlilik bazında açılan ve duyurulan sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez. Buna rağmen ödediği ücreti talep eder ise Yöntem Belgelendirme bu ücreti geri iade etmez.

Bu bir yıl içinde, Yöntem Belgelendirme tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday; tekrar başvuru yapmak istediğinde Belgelendirme Başvuru Formu kullanılarak başvuru onay süreci tekrar başlatılır.

Aday, eğer daha önce Yöntem Belgelendirme dışında başka bir yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olamaması nedeniyle ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere Yöntem Belgelendirmeye başvurdu ise; geçtiği birimler ile ilgili olarak Yöntem Belgelendirme tarafından kendisinden talep edilen ve ilgili belgelendirme programı tarafından ortaya konan şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını gösterecek belgeleri Yöntem Belgelendirmeye sunmak zorundadır.

Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurusunun onayı verilir.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

6.1 Belgelendirme Başvuru Formu

6.2 Mesleki Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi