<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

SINAVLARIN UYGULANMASI

1. AMAÇ

Teorik, mülakat ve performans sınavlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili esaslarını belirlemek.

2.KAPSAM

Teorik, mülakat ve uygulamalı sınavlar

3.SORUMLULAR

KYT, değerlendiriciler, karar vericiler ve tüm personel.

4.TANIMLAR

Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını ifade eder.

Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ifade eder.

Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgeyi ifade eder.

Sınav: Değerlendirmenin bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında tanımlandığı şekilde yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözleme dayalı metotlardan bir veya birkaçıyla bir adayın yeterliliğini ölçen mekanizma.

KYT: Kalite Yönetimi Temsilcisi

 5.UYGULAMA

Sınav sorularının seçimi, sınav dokümanlarının hazırlanması ve güvenliği

Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmış sorular arşivde kilit altında saklanır.

Teorik ve performansa dayalı sınav soruları Yöntem Belgelendirme tarafından kullanılan yazılım programı tarafından ulusal yeterliliklerde tanımlanmış olan ölçme değerlendirme kriterlerine uygun ve aynı yeterlilik için yapılan ardışık üç sınavda (teorik ve performansa dayalı sınavlar) aynı soru seçilmeyecek biçimde seçilir.

Yöntem Belgelendirme tarafından kullanılan yazılım programı sınav yeri, aday bilgileri vb. dâhil ederek, soru bankasındaki sorular içerisinden “Teorik Sınav Soru Kâğıdı”, “Mülakat Sınav Soru Kâğıdı”, “Performans Sınav Soru Kâğıdı” yazdırılmak için hazırlar.

Yöntem Belgelendirme tarafından kullanılan yazılım programı kullanılacak dokümanları hazırlar ve katılımcı sayısına göre çoğaltır.

Hazırlanmış olan sınav dokümanları gerekli kontrollerden (sayfa sayısı, okunabilirlik, toplam sayısı vb.) sonra zarf içerisine yerleştirilir, KYT ya da belgelendirme asistanı tarafından son kontroller yapılarak zarf kapatılır, güvenlik açısından kapak bölümüne zarfı kapatan kişinin adı soyadı, imzası ve tarihin yazılı olduğu etiket yapıştırılır.

Etiketlenmiş sınav zarfı, ikinci bir zarf poşeti ile birlikte zarf poşeti içerisine koyularak poşetin ağzı kapatılır.

Etiketli olan sınav zarfı sınavdan önce KYT ya da belgelendirme asistanı tarafından sınav görevlisine teslim edilir, tüm bu teslim işlemleri zarf üzerinde yer alan teslim takip çizelgesi ile teslim eden/alan kişi ad soyad, teslim tarihi ve imzası kayıt edilerek takip edilir.

Sınav zarfı başka bir şehre veya uzak mesafeye gönderilecekse, kurye aracılığı ile yollanarak sınav görevlisine imza karşılığı teslim edilmesi sağlanır.

Sınav sorularının gönderilmesi sırasında kaybolması ya da zarfın zarar görmesi durumunda KYT sınavı iptal eder yeniden sınav dokümanlarını oluşturarak sınavın yeni dokümanlara göre yapılmasını sağlar.

 

Ulusal Yeterlilik

Seviye

YETERLİLİK ADI

Çoktan Seçmeli Test

Mülakat

Performansa Dayalı

Boşluk Doldurma/Doğru-Yanlış/Açık uçlu

1

13UY0138-3

3

BOYAMA OPERATÖRÜ

X

-

X

-

2

13UY0137-3

3

BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ

X

-

X

-

3

10UY0002-3

3

MAKİNA BAKIMCI

X

-

X

-

4

15UY0237-3

3

ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ

-

X

X

-

5

15UY0236-3

3

ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

-

X

X

-

6

17UY0300-3

3

MOBİLYA DÖŞEMECİSİ               

X

X

X

-

7

11UY0037-2

2

İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ               

X

-

X

-

8

11UY0039-3

3

ÖN İPLİK OPERATÖRÜ

X

-

X

-

9

13UY0139-3

3

ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ

X

-

X

-

10

11UY0010-3

3

ÇELİK KAYNAKÇISI

x

-

x

-

11

11UY0023-3

3

İNŞAAT BOYACISI

-

-

x

x

12

11UY0024-3

3

SIVACI

x

-

x

-

13

11UY0036-2

2

İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ

x

-

x

-

14

12UY0048-3

3

DUVARCI

x

-

x

-

15

18UY0355-3

3

CAM KESİM ELEMANI

X

-

X

-

16

18UY0357-4

4

ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI

X

-

X

-

17

18UY0358-4

4

ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI

X

-

X

-

18

16UY0253-2

2

İNŞAAT İŞÇİSİ

-

x

x

-

19

12UY0055-3

3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI

x

-

x

-

Değerlendirici (Sınav Yapıcı) Seçimi:

Yapılacak olan sınav için değerlendirici (sınav yapıcı), personel listesinden seçilir. Bu seçimde sınavı yapılacak olan yeterliliğin şartlarını sağlayan değerlendirici (sınav yapıcı) personel görevlendirilir. Görevlendirme bildirimi sms ile kalite yönetim temsilcisi tarafından sınavdan 1 gün önce bildirilerek, 1  gün içinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaları istenir. Olumsuz dönüşlerde başka bir değerlendirici (sınav yapıcı) için aynı süreç işletilir. Kuruluşta görevli olan ve en az 1 ulusal yeterlilikte yetkin bir değerlendirici farklı bir ulusal yeterliliğin teorik sınavında da görev alabilir.

Sınav görevlisi ve sınav gözetmenlerinin uyması gereken kurallar

Sınav sırasında herhangi bir şey yemez, içmez, gazete, dergi, kitap vb. şeyler okumaz, kendi aralarında konuşmaz, sınav yerinden dışarı çıkmaz.

Sınava gelmeyen veya sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaz, sınav yerinden çıkarmaz, fotokopisini çekmez ve başkasının incelemesine izin vermez.

Sınav esnasında cep telefonu, notebook, tablet vb. elektronik ekipman kullanmaz.

Sınav öncesi yapması gereken kontrolleri yapar, uygunsuz durumları tespit eder, gidermeye çalışır, sınavın yapılmasını etkileyecek ya da güvenliği tehdit edecek durumları gideremiyorsa sınavı iptal eder.

Sınav yeri kontrolü

Teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavlar, protokol yapılmış yerlerde veya talep olması durumunda kuruluşun yerinde (Gezici Sınav Birimi) yapılır.

Protokol yapılmadan önce sınav yeri kontrolünü Yöntem Belgelendirme’ den görevlendirilen personel “Sınav Yeri Ön Kontrol Formu” ile yapar, durumu KTY ye bildirir, altyapı yeterli ise protokol yapılır.

Sınavlardan önce rutin sınav yeri kontrolleri, sınavdan en az 1 saat önce yapılır. 

Yöntem Belgelendirme’ den görevlendirilen personel, mümkün ise değerlendirici veya karar verici, mümkün değilse KYT nin görevlendirdiği personel teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavdan en geç 1 saat önce her bir sınav için ayrı ayrı sınav yapılacak yerleri (Gezici veya protokol) ziyaret eder, sınav güvenliği, malzeme, ekipman (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) ve altyapı (ses, gürültü, vb.) açısından değerlendirir “Sınav Yeri Kontrol Formu” ile kayıt altına alır, durumu (uygunluk, uygunsuzluk)  sınav yapılacak yerin ilgilisine ve belgelendirme asistanına bildirir, sınav yeri uygun değilse belgelendirme asistanı sınavı yaptırmaz. Kalibrasyon gerektiren cihaz kullanımı yapılacak ise en geç 2 gün öncesinde kalibrasyon formları firmadan talep edilir.

Değerlendirici teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavdan en az 1 saat önce, sınav güvenliği, malzeme, ekipman (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) ve altyapı (ses, gürültü, vb.), sınavda kullanılacak sınav malzemelerinin varlığı açısından değerlendirir, problem varsa sınav başlama saatinden önce problemi çözmeye çalışır, ya da problemli ekipman sınavın yapılmasını etkilemeyecek bir ekipman ise değerlendirici tarafından sınavın yapılması kararı alınır. Sınavın yapılmasını etkileyecek ekipman yoksunluğu var ise ve durum düzeltilemezse sınav yapılmaz ve “Sınav Yeri Uygunluk Formu” ile kayıt altına alır, durumu sınav yapılacak yerin ilgilisine ve KYT ne bildirir.

Sınav yeri (Gezici veya protokol) ilgilisi tespit edilen uygunsuzlukları sınavdan önce gidermekle yükümlüdür, uygunsuzluk giderilmeden sınav başlatılmaz.

Sınavın iptal edilmesi durumunda belgelendirme asistanı KYT ne bildirir ve MYK Web Portal üzerinden “Sınav ve Belgelendirme İşlemleri MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzunda” belirtilen adımlar takip edilerek gerekli bildirimler yapılır.

KYT, gezici veya protokol ile sınav yapılan yerlerin “Sınav Yeri Kontrol Formunda” tespit edilen eksiklerin giderilmesi, planlara uyum, vb. açıdan performansını sürekli izler, uygunsuzlukları gidermeyen ve uygunluğu devam ettiremeyen sınav yerleri ile sözleşmeleri fesih eder ve performansları yönetimin gözden geçirmesinde gündem yapar.

Sınavların gerçekleştirilmesi

Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, sınav için görevlendirilen kişiler (sınav görevlisi, sınav gözetmeni, vb.) denetim ekibi (denetim esnasında) ve ihtiyaç halinde iç doğrulayıcı dışında hiç kimse bulundurulmaz. Eğer sınav malzemesi elle taşıma işlemi gerektiriyorsa (örneğin römorka sal ile tomruk yüklenmesi gibi) kamera önünde bir kişi yardıma çağırılıp yalnızca bu taşıma işleminde yardım ederek sınav alanından çıkar. Bu tip durumların oluşabileceği sınavlar için, yardım alınabileceği sınav senaryolarına yazılıdır.

Sınav yapan değerlendiricinin, sınav gözetmeninin veya karar vericinin, bir adayın sınavında muhtemel çıkar çatışmasının tespit edilmesi halinde, tarafsızlığın ve bağımsızlığın tehlikeye girmediğini güvence altına almak için sınav görevlisi değişimi yapılır, mümkün değil ise çıkar çatışması tespit edilen adayın bir sonraki sınava katılımı sağlanır.

Tüm sınavlarda, sınava ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, sınav görevlisi ve diğer görevliler sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanır.

Makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarını (engellilik, hastalık durumu, dil farklılığı, su, şeker kullanımı vb.) bildiren adaylar için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:

Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları tercüman ücreti sınava giren adaya yansıtılarak yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde çözüm önerisi MYK’ ya sunulur, MYK tarafından onaylanması halinde uygulanır. Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dâhilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılabilir. İşbu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.

Sınav görevlisi veya sınav gözetmeni sınav başlamadan önce kamerayı sınav alanında 360 derece döndürerek çekim yapar, sınav alanının güvenliğini kayıt altına alır.

Kamera, “MYK Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberine” uygun biçimde teorik, mülakat ve performansa dayalı sınav yapılacak yere yerleştirilir.

Sınav görevlisi “Sınav Katılımcı İmza Formu” ile her adaydan imza alıp, kimlikleri kontrol eder.

Sınav görevlisi “Sınav Görevlisi Sınav Girişi Konuşması” nı yapar kamera karşısında sınav başlangıcını yapar. Sınavda tanınan cevaplama süresi, sınav görevlisinin “Sınav Başlamıştır” dediği andan itibaren hesaplanır.

Basılı sınav materyali kullanılan sınavlarda teorik sınav soruları, cevap kâğıdı ya da optik form, güvenliği sağlanması koşuluyla cevap anahtarları, mülakat soruları ve ekinde yer alan projeler ile performans sınav soruları/senaryoları kapalı bir şekilde sınav alanına getirilir; sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera önünde açılır, soru kitapçıkları dağıtılır ve kontrol etmeleri, istenir; eksik sayfa, hatalı basım vb. durumların olmadığından emin olunur. Sınav zarfı gözetmen tarafından sınav alanına getirilmiş ise kamera karşınıda değerlendiriciye teslim edilir ve kamera karşısında ağzı etiketlenmiş bir şekilde değerlendiriciden teslim alınır. Bu teslim işlemi kameraya sesli olarak ta söylenir.

Sınav sorularında hata olduğunu düşünen sınav görevlisi “Hatalı Soru Bildirim Formu” ile belgelendirme asistanına bildirilir. Eğer soru hatası adaylar tarafından sınav esnasında belirtilmiş ise adaylara soruyu anladıkları şekilde cevaplandırmalarını ve soru hatasının değerlendirileceğini, değerlendirme sonucunda soruda hata var ise sınav değerlendirmesinde bu sorunun tüm adaylar için doğru sayılacağının açıklaması yapılır.

Adil davranma, geçerlilik, güvenirlik ve her bir sınavın performansını kanıtlanmış zaman aralıklarında tekrar doğrulamak için belirli periyotlarla istatistiksel analizler ve değerlendirmeler yapılır ve gerekli ise düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Sınav bitiminde sınav materyalleri zarf içine kamera karşısında konularak zarfın ağzı kapatılır. ‘’Tamamlanmış Sınav Materyali Teslim Tutanağı’’ imzalanarak Kalite Yönetim Temsilcisi ya da Belgelendirme asistanına temsil edilir. Sınav zarfı ağzı kapalı olarak arşive kaldırılır, karar aşamasında karar vericiye teslim formu imzalatılarak teslim edilir.

Teorik sınavlar

Basılı soruların kullanıldığı sınavlarda kitapçıkların 12 punto’ dan küçük olmamak kaydıyla Times New Roman yazı fontunda oluşturulmuş olması, sorulardaki şekil ve şema detaylarının anlaşılır olması, aynı oturumda yer alan adayların aynı soru setine tabi tutulması, aday mesafesinin yakın olduğu sınavlarda soru kitapçıklarının gruplandırılması esastır. Teorik sınav soru kitapçığında kitapçık türü (örn. A Kitapçığı), soru sayısı ve sınav süresi belirtilir.

Teorik sınavlar, her bir aday için çoğaltılan “Teorik Sınav Soru Kitapçığı” adaylara dağıtılarak gerçekleştirilir. Teorik sınav kitapçıklarının en arka sayfasında cevap kağıdı bulunmaktadır. Adaylar kitapçık üzerinde yaptıkları işaretlemeleri bu cevap anahtarına taşırlar.

Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini engelleyecek şekilde en az yarım metre boşluk bırakılır. Paravan, vb. şekillerde bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz. Farklı kitapçıklar veya aynı salonda farklı yeterliliklerde sınav yapılıyor olsa bile bu oturma düzenine uyulmalıdır. Bir sınav salonunda arka arkaya 2 grup sınav yapılacaksa farklı kitapçıklar ile sınav yapılır (Örn:1. Grup A kitapçığı, 2. Grup B kitapçığı ile sınav olur.)

İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 24’ün altında olduğu teorik sınavlar için (24 dahil) tek bir Sınav Görevlisi görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 24’ten fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) Sınav Görevlisine ilave olarak bir Sınav Görevlisi veya Gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise değerlendirici veya Gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır.

Sınav Görevlisi veya Gözetmen sayısının birden fazla olduğu durumlarda sınav görevlileri veya gözetmen(ler) sınav alanının farklı noktalarına kamera açısı içinde olacak şekilde konumlanarak sınav güvenliğini artırmalıdır.

Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.

Sınav sonunda sınav görevlisi, sınav kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarına göre sınavları değerlendirir, değerlendirme sırasında kitapçık ve cevap kâğıdı arasında işaretlemede bir uyumsuzluk varsa cevap anahtarı dikkate alınır. Sınav alanında değerlendirme yapılamayacak kadar zaman sıkıntısı varsa değerlendirme ofiste yapılabilir. Puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir. Kapalı ve etiketlenmiş zarfı imzalayarak Yöntem Belgelendirme görevlisine ne teslim eder.

Mülakat sınavları

Mülakat sınavları, her bir aday için çoğaltılan “Mülakat Sınav Soru Kitapçığından” adaylara soru sorularak gerçekleştirilir. Mülakat sınavlarına ait soru listeleri ve varsa eklerine ait özgün doküman numarası-kodu, sınav süresi ve mülakat sınav sorularının doğru cevapları soruların yanında yer alır.

Adaylar mülakat sınavına tek tek alınır, diğer adaylar soruları duymayacağı uygun bir uzaklıkta tutulur.

Mülakat sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Mülakat sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.

Sınavını tamamlayan adayların sınavdan çıkışı için, sınav sırası bekleyen adaylardan ayrı bir yere çıkacak şekilde düzenleme yapılır.

Sınav sonunda sınav görevlisi, sınav kitapçıklarını toplar, cevap kağıtlarına göre sınavları değerlendirir, puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir  teslim edilecek zarf üzerinde bulunan takip çizelgesi doldurularak Yöntem Belgelendirme görevlisine teslim edilir.

Performansa dayalı sınavlar

Performansa dayalı sınavlar, her bir aday için çoğaltılan “Performans Sınav Soru Kitapçığından” adayların yapmış olduğu uygulamalar izlenerek gerçekleştirilir.

Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak sınav senaryosu/projesinde; proje ve varsa eklerine ait özgün doküman numarası-kodu, sınav süresi, projenin/senaryonun kaç aday için hazırlandığı ve projede/senaryoda her adayın eşit değerlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılan iş bölümü belirtilir.

Sınav senaryo sorusu olarak adaya verilen kâğıtta reçete/iş emri alanlarında bulunan değerler boş bırakılır, bu boşluklara işletmenin sınav esnasındaki üretim parametreleri kameraya kaydedilerek değerlendirici tarafından yazılır. İş emri/reçete alınarak kameraya gösterilir, sınav zarfından çıkan senaryo sorusu da kameraya gösterilir. Bilgiler yazılırken kayıt devam eder ve en son bilgilerin yazılmış olduğu hali ile senaryo sorusu kâğıdı tekrar kameraya gösterilir ve adaya verilir.

Sınav alanında bulunan aday, sınav görevlisi, gözetmen, denetçi, kuruluş personeli, vb. ile sınav alanında bulunması beklenen diğer kişiler için, ilgili mesleğe uygun yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım hazır bulundurulur.

Performans sınavları eğer Yöntem Belgelendirmenin belirlediği yerlerin dışında yapılacaksa, sınav sırasında kullanılacak iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları ve sınav düzeneği başvuru sahibi kuruluş tarafından sağlanır.

Performans sınavında değerlendirici (sınav yapıcı) gerek görürse aday değerlendirme için en fazla 2 adet soru sorabilir.

Performans sınav anında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, “İş Kazası Tutanağı” ile durum kayıt altına alınır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde gerçekleştirilen performansa dayalı sınavlar için tahsis edilmiş alanlar güvenlik bandı/şeridi ile diğer ortamlardan ayrılır. Bu alana performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) ve ihtiyaç halinde iç doğrulayıcı dışında kimse giremez.

Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli tüm işaretler bulunur.

Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde uygun bir uzaklıkta bekler.

Performans sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav başarısını olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulunmaz.

Bir değerlendirici aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla bir gün içerisinde en fazla 16 adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 8 adayın üzerinde ise (8 hariç) kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az bir gözetmen görevlendirilir İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, Ek-1 Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesi’nde yer alan ulusal yeterliliklerde, değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 4 kişiden oluşan tek bir grubun sınavında görevlendirilebilir.

Ulusal yeterliliklerde tanımlanan başarım ölçütlerinin, beceri ve yetkinlik ifadelerinin sınav süreci boyunca değerlendirici tarafından ayrıntılı takip edilmesi gereken, sınav esnasında değerlendiricinin adaya sözlü olarak soru iletmesi veya adayın bulgularını sözlü olarak ifade etmesi gereken durumlarda değerlendiricinin sadece 1 adayı değerlendirmesi esastır. Bu gibi durumlarda eş zamanlı değerlendirme yapılamaz.

İlgili ulusal yeterliliklerde aksi belirtilmedikçe, adayların performanslarının birbirinden etkilenmemesini sağlayacak sınav ortamının oluşturulması ve etkin, geçerli bir ölçme ve değerlendirme yapılması şartıyla bir değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 3 adayı değerlendirebilir.

Performans sınavlarında kullanılan senaryo/proje ve teknik dokumanlar aday dosyasında ya da sınav evraklarıyla birlikte sınav dosyasında muhafaza edilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü tespit edilen adayların sınavları sınav görevlisi tarafından sonlandırılır, aday sınavdan başarısız sayılır.

Değerlendirici sınav bitmeden adayın yetersiz olduğunu tespit etmesi durumunda sınavı sonlandırabilir ve söz konusu adayı sınavdan başarısız sayabilir.

Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır. Adaya sınav öncesi alışkanlık kazanması için birkaç kez deneme yaptırılabilir.

Uzun süreli sınavlarda(8 saat ve üzeri ), adayların ilaç kullanımı, dinlenme, namaz arası vb. ihtiyaç oluşması durumlarında, değerlendirici kamera karşısına geçip sınava ne kadar süre ara verdiğini, saati açıklar, kamerayı kapatır, ara bittikten sonra tekrar kamera karşısına geçip saati söyleyip sınavı başlatır.

Aday, kendisine verilen performansa dayalı sınav süresince uygulama sınavını tamamlayamaz ise, değerlendirici sınav süresini sınav toplam süresinin % 20’ si kadar uzatabilir.

Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun makul bir süre içerisinde giderilememesi durumunda, sınav başka bir güne ertelenir.

Can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespiti halinde, sınava son verilir.

Sınav sonunda değerlendirici, sınav kitapçıklarını toplar, performans sınavı kontrol formlarına göre sınavları değerlendirir, puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir. teslim edilecek zarf üzerinde bulunan takip çizelgesi doldurularak Yöntem Belgelendirme görevlisine teslim edilir.

Kopya değerlendirilmesi

Sınavın herhangi bir aşamasında, kopya çekme girişimleri tespit edilirse değerlendirici kopya çeken personelin sınav kâğıtlarını alır, sınavdan çıkartır ve detaylı bir biçimde “Kopya tespit tutanağı” tutar.

Sınav görevlileri veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

Sınav ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar

Sınav tamamlandıktan sonra değerlendirme için yeterli vakit yoksa veya aday sayısı fazla ise sınav görevlileri sınavdan sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde sınavları değerlendirilir, belgelendirme asistanına teslim eder. Eğer değerlendirme için vakit varsa, tek adaylık bir sınavda değerlendirici değerlendirmeyi kamera önünde yapabilir. Değerlendirmeler kırmızı kalem ile yapılır.

Sınav kayıtları karar verici tarafından incelenir, kayıtların incelenmesi sonucu uygunsuz durum tespit edilmez ise sınav geçerli sayılır. Karar verme süreci YB-PR-002 Belgelendirme Prosedürü nde anlatılmıştır. Uygunsuzluk tespiti durumunda Düzeltici faaliyet prosedürü uygulanır.

Sınav değerlendirmesinde UY belirtilen geçme/kalma kriterleri uygulanır.

Sınavda başarısız olma durumu

İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce adaylara bildirilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir, aday talep ederse bu talep yerine getirilir.

Sınav Sırasında Dış Denetim Olması Durumu

Sınav alanında bulunan aday, değerlendirici, gözetmen, denetçi, kuruluş personeli, vb. ile sınav alanında bulunması beklenen diğer kişiler için, ilgili mesleğe uygun yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım hazır bulundurulur. Dış denetimde sınav denetçi tarafından ‘’uygun değildir’’ olarak raporlanırsa adayı mağdur etmeyecek şekilde 10 iş günü içinde, sınav görevlileri ve kuruluşun sınav programına uygun olarak sınava gireceği ulusal yeterlilikle alakalı olarak açılacak ilk sınava dahil edilir. Açılacak bir sınav yoksa adaya tek başına sınav yapılır.

Sınav sorularının analizi

Sınavdan sonra sınav sonuçları Yöntem Belgelendirme tarafından kullanılan yazılım programına kaydedilir, sınavlarda kullanılan soruların analizi (Soruların adaylar tarafından doğru/yanlış cevaplanma oranı, zor sorular, kolay sorular) program tarafından yapılır.

Sınav sonucu ve sorulara gelen itirazlar ayrıca kayıt altına alınarak analiz edilir. Soru analizi süreci YB-PR-013 Veri Analizi prosedüründe anlatılmıştır.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Sınav Yeri Uygunluk Formu

Sınav Katılımcı İmza Formu

Hatalı Soru Bildirim Formu

İş Kazası Tutanağı

Teorik Sınav Soru Kağıdı

Mülakat Sınav Soru Kağıdı

Performans Sınav Soru Kağıdı

Kopya Tespit Tutanağı