<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

MARKA BELGE LOGO KULLANIMI

AMAÇ

Bu prosedür YÖNTEM BELGELENDİRME ye ait belge ve logo kullanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu prosedür,YÖNTEM BELGELENDİRME tarafından hazırlanmış tüm belgeler ve logo kullanma esaslarını kapsar.

SORUMLULUKLAR

Tüm birimler.

4.TANIMLAR

YÖNTEM BELGELENDİRME Logosu: İnegöl Yöntem Osgb Eğt.Dan.Ç.Ölç.Labsan.Ve Tic. Ltd.Şti. Mesleki Yeterlilik Belg. Merkezi Şubesi.’nin kendi ismini tanıtmak için kullandığı logodur.

TÜRKAK LOGOSU: TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı semboldür.Kullanımına ilişkin esaslar www.turkak.org.tr / R10.06- Türkak Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar adlı rehberinde belirtilmiştir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası : TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

MYK Logosu: Mesleki Yeterlilik Kurumu logosudur.

BELGE: Mesleki Yeterlilik Belgesi

LOGO: TÜRKAK,MYK,YÖNTEM BELGELENDİRME  logolarının hepsini ifade eder.

5.UYGULAMALAR

Yöntem Belgelendirme logosu ve TÜRKAK logosu, sınavlarda başarılı olmuş ve belge almay hak kazanmış kişiler tarafından IAF ve Türkak kuralları uyarınca kullanılabilir. Kişiler, kullanılabilir alanlar içerisinde sadece Yöntem Belgelendirme nin kendisine sağladığı logoyu, yalnızca belgesinin üzerinde yer alan sertifika numarası ile birlikte kullanabilir.

Yöntem Belgelendirme den belge almaya hak kazanan kişiler, Yöntem Belgelendirme logosu ile TÜRKAK logosu ve belgesini, bu prosedürde yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

EN ISO/IEC 17024 standardı gereği belge almaya hak kazanmış ve logo kullanmaya hak kazanmış kişiler, bu prosedürde belirtilen kurallara ve TÜRKAK’ın logo kullanım talimatına (Bakınız: turkak.org.tr / R10.06- Türkak Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır.

TÜRKAK logosu ve Yöntem Belgelendirme logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TÜRKAK ve Yöntem Belgelendirme sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK ve Yöntem Belgelendirme logosu ve Mesleki Yeterlilik Belgesi, belge kapsamında yer almayan yeterlilik birimlerinde kullanılamaz.

TÜRKAK ve Yöntem Belgelendirme logosu ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak Yöntem Belgelendirme ye aittir. Yöntem Belgelendirme tarafından belgelendirilen kişiler ve bunların hizmet verdiği kuruluşlarca, Yöntem Belgelendirme logosu veya Akreditasyon Kurumunun logosunu, kendi raporlarında ,varsa sertifikalarında kullanmalarına kesinlikle izin verilmez.

Belgenin gününün dolması ile birlikte belge sahibi kişi ve/veya Belgeli Kişi’nin Çalıştığı Kuruluş, derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır.

Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında belge sahibi kişi ve/veya Belgeli Kişi’nin Çalıştığı Kuruluş, logo kullanımını derhal durdurmalıdır.

Belge kapsamında bir daraltma olduğunda ise bunu bütün reklâm malzemelerine yansıtıp daraltılan kapsama uygun şekilde düzeltmeli, kapsam dışı kalan kısım için logo kullanımı durdurulmalıdır.

Belge sahibi kişi ve/veya Belgeli Kişi’nin Çalıştığı Kuruluş, belgelendirmeye atıf yaparken ve logo kullanımında, bu belgenin kendisi veya firması için yapılmış bir belgelendirme olduğu izlenimini vermemek zorundadır.

Belge sahibi kişi ve/veya Belgeli Kişi’nin Çalıştığı Kuruluş, Yöntem Belgelendirme nin ve belgelendirme sisteminin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak belgenin kullanılmamasını garanti altına almakla yükümlüdür.

Logo şekli hiçbir koşulla değiştirilemez.

Belge ve Logo, üçüncü tarafa devredilemez.

Bu talimat dışında veya yukarıdaki maddelerin ihlalinin tespiti halinde sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleşecektir.

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet Talebi

Askıya alma ve Belgenin Geri Çekilmesi

İhlalin Kamuoyuyla paylaşılması

Yasal işlemler

BU DURUMLAR BELGE ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİLERLE, TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİKTEN SONRA, BELGEYİ TESLİM ETMEDEN ÖNCE İMZALANAN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ’NDE BELİRTİLMİŞTİR.

Akreditasyon Markası katalog ürünler ve ambalajları (taşıma veya depolama amaçlı ambalajlar da dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz.

TÜRKAK Akreditasyon markası araçlar üzerinde kullanılamaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

Yöntem Belgelendirme den belge alan kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını; kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, Yöntem Belgelendirme Logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

‘’Tanıtım Malzemeleri’’ terimi , şirket tanıtım dosyaları,bunlar üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu’nun resmi Internet sitesindeturkak.org.tr /R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası’ nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) belirtilmiştir. Belge sahibi kişi ve/veya Belgeli Kişi’nin Çalıştığı Kuruluş bu hususta Yöntem Belgelendirme A.Ş. den onay almadan, tek başına karar alamaz.

Logonun/markanın doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, denetimlerle veya alınacak şikâyet/itirazlar ile yapılır.

Belgelendirme Programında, ek değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında, Yöntem Belgelendirme belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak için Aday Takip Formları kullanılır. Değişen şartlara uymayan belgelendirilmiş personel tespit edilir ve gerekli olan uyum çalışması Kalite Yöneticisi tarafından-ölçme değerlendirme komisyonunun görüş ve önerileri dikkate alınarak- yapılır ve Genel Müdür onayı ile uygulamaya alınır.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için mülakat, yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

TÜRKAK Akreditasyon       Markası”nın        TÜRKAK    Tarafından       Akredite      Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R.10.06 No’lu Rehber)

Personel Belgelendirme Kuruluşları için TS EN ISO/IEC 17024 Standardı

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ TESLİM FORMU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ